Вход
   Други услуги
ФТП бекъп
(FTP Backup)

Протоколът за прехвърляне на файлове (FTP) е стандартен мрежов протокол, използван за прехвърляне на файлове между клиент и сървър в мрежа. FTP е изграден на архитектурен модел клиент-сървър и използва отделни връзки за управление и данни между клиента и сървъра. Потребителите на FTP могат да се удостоверят с протокол за влизане с потребителско име и парола. За сигурно предаване, което защитава потребителското име и паролата и криптира съдържанието, FTP често е защитен с SSH протокол за прехвърляне на файлове (SFTP). Extrahost предоставя на своите настоящи и бъдещи клиенти 3 тарифни плана, съобразени със спецефичните нужди на всеки един от тях.

                  

 

 

 

 

  ОЩЕ ... 

Виртуални частни мрежи
(VPN)

Виртуалните частни мрежи (VPN) са мрежи, разпростиращи се върху обща мрежова инфраструктура. VРN предлага същото ниво на сигурност, управление и права на достъп, както е при собствените локални мрежи.

Предимствата, които VPN предлага, са ниската цена и увеличената възможност за свързване на отдалечени компютри, мобилни потребители и отдалечени офиси, както и на нови сегменти - потребители, доставчици.

Виртуалните частни мрежи (VPN) свързват отделните офиси и отдалечени потребители чрез обща или публична мрежа като интернет, със същата сигурност и възможности, както при частните мрежи.

Поради използването на обща глобална мрежова инфраструктура, разходите са по-ниски, а също и внедряването е по-бързо от традиоционните частни мрежи. При изграждането на VPN може да се използва безжичната технология.

Extrahost.bg предоставя VPN достъп единствено чрез OpenVPN.

За допълнителна информация и въпроси тук!